kontaktní formulář
chci zaslat dotaz
počítadlo přístupů
online: 2
dnes: 58
týden: 58
celkem: 44515

 

 

CWG Kolekce - RLQ

 

Keškoměrka CZ: čekající | v řešení

Keškoměrka

Druhy keší

ROZDĚLENÍ KEŠÍ

 

Jedním z hlavních parametrů samotné keše je její typ, tzn. zda můžeme jít rovnou k cíli, zda má několik stanovišť (stage), zda je potřeba souřadnice vyluštit předem z domova, zda bude potřeba nějaké speciální vybavení apod. 

Typ keše poznáte podle ikony, která je před názvem samotné keše. Jedny typy keší jsou populární, druhé méně, někdo jde rád rovnou pro schránku, jiný zase běhá po několika místech a luští souřadnice nebo luští doma u počítače, každý si najde to svoje.

ZAKLADATELNÉ:

 

TRADIČNÍ KEŠ (TRADITIONAL CACHE)

Tradicni.gif

Tradiční keše stojí prakticky v začátcích geocachingu a těchto keší je zdaleka nejvíc ze všech. 
Dopředu znáte souřadnice, přímo na nich najdete schránku, zapíšete se, popřípadě vyměníte 
nějaký předmět a vrátíte ji zpět.
Podmínkou uznání logu je tak pouze zapsání se do logbooku, což je vlastně
sešitek anebo papír s vytištěnými políčky, uložený často ještě v samostatném sáčku.
Do logbooku zapište svůj nález: datum a čas, svoji přezdívku, atd.
Stejně, jako další typy fyzických keší (multi či mystery), může mít tradiční cache řadu velikostí.
Vyjma velikosti mikro, obvykle jde o plastový kontejner plný hraček a předmětů na výměnu.
Všeobecně osvědčený tip je "vezmu věc, vložím věc, zapíšu se do deníku".

 

MULTI KEŠ (MULTI-CACHE)

Multicache.gif

Souřadnice multi keší Vás nevedou přímo ke skrýši, ale na místo, kde se dozvíte další informace.
Tyto jednotlivé zastávky se nazývají stage. 
Multi-cache se skládá ze dvou nebo více částí. V zásadě se dělí na dvě varianty:
 klasická Multi-cache a Offset Multi-cache.
Délka multi-cache není pravidly omezena. Skrze zakládací formulář lze zadat 9 waypointů, další
 je nutné zadat přes položku Edit Waypoints v menu listingu po jeho založení.
U dlouhé multi-cache je dobré upozornit na délku v listingu a použít příslušný atribut, aby si lovci 
mohli vše rozumně naplánovat. Někteří hledači vyžadují, aby dlouhá multi vedla do kruhu a končila 
nedaleko výchozích souřadnic. Není to ale nutné a je mnoho úspěšných multi, které se tímto neřídí.
U dlouhých multi-cache je však dobré uvažovat o způsobu lovu cache a nepředpokládat, že se 
všichni budou chovat podle přání autora.

NEZNÁMÁ KEŠ (MYSTERY CACHE)

Unknowncache.gif

Neznámá – anglicky mystery, puzzle nebo unknown cache, je taková cache, kde nejsou udány 
souřadnice a geocacher je musí získat svým intelektem, v jiných keší nebo jinak.
Jinými slovy jde o cache, jejichž listing je vhodné si přečíst dříve, než je půjdete hledat.
Cache označené ikonkou modrého otazníku lze rozdělit do následujících skupin:
SE ŠIFROU ČI HÁDANKOU
Souřadnice cache nejsou v listingu zřetelně uvedené, obvykle je potřeba je zjistit nějakým 
výpočtem, vyluštěním šifry, hádanky, vyhledáním v pramenech. Jako mystery cache
by se označila i multi cache, pokud by pro nalezení schránky byl potřeba složitější 
výpočet či luštění.
VYŽADUJÍ NÁSTROJ ČI INFORMACE K OTEVŘENÍ
Je-li k otevření cache potřeba nějaká pomůcka, např. magnet, klíč, šroubovák, laserové ukazovátko 
nebo nádoba s vodou, jde o mystery. Stejně tak jde o mystery v případě, že k otevření jsou třeba 
nějaké informace, ať již získané v terénu nebo z listingu, např. kód k číselnému zámku či údaje
z chirpu ("Beacon Caches").
Popsané pravidlo se však netýká přístupu ke keši: je-li k přístupu potřeba horolezecká, potápěčská
a jiná výbava, dále třeba člun apod., vyznačuje se terén 5*, popř. se uvedou konkrétní atributy, 
nikoliv však typem keše mystery.
PUTOVNÍ KEŠE
Putovní keše, které mají za úkol se při každém nálezu přesunout jinam. Již nepublikovatelné.
NOČNÍ KEŠE
Podobnou skupinu tvoří keše, které je potřeba hledat za tmy s pomocí svítilen či UV 
(ultrafialového) světla.
BONUS CACHE
Slovo bonus znamená zadarmo, navíc; v geocachingu se používá pro závěrečné keše série,
kdy souřadnice či indicie pro jejich získání naleznete v několika dalších keších
Je nezbytné si uvědomit, že nález bonusové keše nelze podmiňovat nálezem jednotlivých keší série:
Nález keše je podle pravidel platný v okamžiku, kdy kačer bonusovou kešku fyzicky našel
a zalogoval se do jejího logbooku; v takovém případě není owner oprávněn smazat jeho log
Found It.
CHALLENGE CACHE NEBOLI KEŠE S VÝZVOU
Jde o speciální skupinu mystery keší, které obsahují podmínky související výhradně přímo 
s geocachingem, waymarkingem či Wherigo, např. s potřebným odlovem jiných keší.
Bez úplného splnění všech podmínek nelze logovat nalezení této keše a owner je oprávněn
nepatřičné logy smazat.

DOPISNÍ KEŠ (LETTERBOX HYBRID)

Lettercache.gif

Letterbox hybrid - její zvláštností je, že část hledání je absolvována pomocí popisu cesty
či fotografií, jako v letterboxingu a jen část dle souřadnic.
Letterbox hybrid může obsahovat mystery nebo puzzle prvky, nesmí být však navržen tak,
aby byl nalezitelný bez použití postupů typických pro geocaching, bez GPS,
jen za použití indicií.
Letterbox shránka musí obsahovat razítko, které si nálezce může otisknout do svého
deníčku, k uznání jeho nálezu to však nemůže být od nálezce važadováno.
Po vzoru letterboxingu cache většinou obsahuje unikátní razítko, které je jeho nedílnou
součástí, jeho podoba však není nijak předepsána, může na něm být cokoliv.
Kačeři kteří loví letterbox hybridy, nemusí mít vlastní razítko ani zvláštní deník
na otištění razítka s letterboxu.

 

WHERIGO KEŠ (WHERIGO CACHE)

Wherigocache.gif

Wherigo je nový projekt Groundspeaku pro vytváření a hraní dobrodružných her (adventur)
s využitím GPS přímo v reálném světě namísto např. na PC.
S využitím do GPS nahrané Wherigo cartridge (sestaveného programu pro danou hru)
registrované na www.wherigo.com tak může geocacher přímo v terénu interagovat
s objekty na cestě, které potká, tj. například až na daném místě dle toho co vidí,
rozhodovat, co bude dále, či se naopak dozvědět další možnosti postupu dle
zjištěných indicií.
Wherigo geocache tedy užívá pro část lovu či celý lov takovouto cartridge, čímž
vlastní zážitek z lovu obohacuje o interaktivní prvek v terénu.
Jde tedy vlastně o obdobu multi či mystery cache, ovšem cacher se nikoliv předem
z listingu, ale až průběžně na trase dozvídá, co bude dále.
Jde tedy o rozšíření hry Wherigo o zakončení klasickou fyzickou keškou
(čímž se z Wherigo cartridge stává i Wherigo cache).
Na konci pak tedy najde cacher - hráč dané Wherigo cartridge běžným způsobem 
i samotnou fyzickou cache (případně najde i další mezicache na trase vedené cartridgí).
K vytváření Wherigo cartridge lze použít webový editor EarWigo od sTeamTraen, nebo
nejlépe URWIGO.
 

EVENT CACHE

Eventcache.gif

Event Cache nebo prostě jen event (angl. událost) je setkání geocacherů, slouží k seznamování, 
výměně zkušeností, CWG,  travel bugů a geocoinů.
Náplní by nemělo být jen tlachání a prohlížení mincí, setkání je vhodné spojit s exkurzí, prohlídkou
návštěvou pamětihodnosti, připravte něco víc než zamluvený stůl v oblíbené hospůdce.
Minimální plánovaný počet účastníku eventu je 15, pořadatele v to nezahrnuje.
Pro tento minimální počet musí být event kapacitně plánován, i když se nakonec ve skutečnosti
takový počet účastníků třeba ani nemusí sejít, event se může konat i tak.
Skutečný počet účastníků eventu pak může být i nižší (nenulový), ale nesmí být vyhlášen
SOP-stav při menším počtu. Setkání je otevřené všem, rozhoduje datum přihlášení.
Event cache je shromáždění, které je organizováno geocachery a je otevřeno ostatním geocacherům.
Přihlašuje se ke schválení minimálně dva týdny před konáním eventu, aby se potenciální návštěvníci o něm včas dozvěděli a přizpůsobili tomu své plány.
Eventy se obvykle zveřejňují tři měsíce dopředu.
Některé eventy se zveřejňují šest měsíců předem, pokud se očekává, že zde účastníci budou 
přenocovávat, nebo je event uspořádán tak, aby přilákal regionální či mezinárodní skupinu
geocacherů. Poté co event proběhl, listing má být archivován jeho ownerem.
Konat by se měly na uvedených souřadnicích a jejich listing musí obsahovat čas začátku a čas konce.
V případě eventů s více tématy, aktivitami, či pokud jsou dva eventy blízko sebe, publikován může
být pouze jeden listing. 
Do waypointů mohou být přidány body s umístěním jednotlivých eventových aktivit.
Event by neměl být pořádán za pouhým účelem organizovaného hledání keší skupinou geocacherů. 
Ačkoliv velké procento geocacherů může zajímat hudební koncert, burza použitého zboží,
organizovaná sportovní akce, soutěž radioamatérů či slavnostní ohňostroj, takové události nejsou 
vhodné pro přihlášení jako event cache, protože pořadatelé a hlavní návštěvníci nejsou geocachery.
Listingy eventů mohou být publikovány pouze v případě, pokud splňují pravidla komerce.
Listing může obsahovat základní údaje o místu konání, i pokud se jedná o komerční místo.
V listingu může být žádáno o dary či poplatky potřebné k úhradě nákladů na konání eventu.
Také může obsahovat seznam sponzorů, avšak bez jejich log a internetových adres.
Skrze listing může být dostupný prodej pouze putovních předmětů souvisejících s danou akcí.
Účastníci oznamují svoji plánovanou účast na budoucím eventu logem Will Attend, pro 
uskutečněnou účast na již proběhlé akci použijí log Attended.
 
Pokud je na akci přítomen i owner (což je téměř vždy), také si loguje zcela oprávněně jako ostatní
Attended, protože se rovněž "zúčastnil".
Po proběhnutí by měl být event bez odkladu označen logem Temporarily Disabled, čímž se dává
najevo, že proběhl a skončil, a do 4 týdnu od konání následuje archivace ownerem.
To platí pro všechny typy eventů.

 

CITO event

Cito.gif

CITO event je setkání, na kterém se geocacheři snaží vyčistit vymezené území od odpadků
a nepořádku, který v přírodě zanechali lhostejní lidé.
Je to event spojený s ekologickým chováním geocacherů vůči přírodě.
Myšlenka Cache In Trash Out (CITO) se objevila na podzim roku 2000 jako způsob, jakým 
mohou geocacheři pomoci místním parkům a přírodě
Kategorie CITO event cache byla přidána, aby se tato úklidová setkání odlišila od ostatních typů
event cache. Používejte tuto kategorii tehdy, zvete-li ostatní geocachery, aby přišli v určitý den 
sbírat odpadky v parku, odstraňovat hromady nepořádku na oblíbené pláži atd.
Nepoužívejte tuto kategorii při umisťování fyzické cache v oblasti, která potřebuje uklidit
- zmiňte jen tuto potřebu na stránce své cache.
CITO setkání jsou organizována a sponzorována geocachery, ne jinými organizacemi.

EARTHCACHE

Earthcache.gif

Earthcache (někdy též familiárně nazývaná zeměkeš či earthka) je zvláštní typ virtuální cache,
jejímž posláním je vzdělávání v geologii.
Zakládá se v místech s geologickou či jinou zajímavostí týkající se naší Země.
Úkolem návštěvníka není najít fyzickou schránku, ale dojít na dané místo, zjistit si pár informací atd.
Vždy záleží na přání autora, jaké podmínky uznání logu (v souladu s níže uvedenými pravidly)
stanoví.
Earthcache musí být pouze virtuální, tj. na místě se nenachází žádná fyzická schránka.
Zároveň musí být koncipována tak, aby návštěvníci při plnění úkolů neničili přírodu a majetek.
Earthcache plní vzdělávací účel. Autor musí vymyslet úkoly a vyžadovat jejich splnění jako 
podmínku uznání logu.
Úkoly musí být splnitelné přímo na místě a musí se vztahovat ke geologii daného místa.
Nelze požadovat odpovědi na otázky, které návštěvníci musejí hledat na internetu. 
Úkolem může být např. nějaké měření či odhad, případně zjištění nějakých údajů z informačních
tabulí. Návštěvník úkoly obvykle splní zasláním e-mailu s odpovědmi autorovi earthcache.
Autor může vymyslet i netradiční úkoly i jiný způsob prokázání jejich splnění.
Úkoly musí být koncipovány tak, aby zároveň posloužily autorovi jako důkaz návštěvy místa.
Podle pravidel platných od 1. 1. 2011 již autoři nemohou vyžadovat přiložení fotografie osoby, GPS, 
atd. jako tomu bylo dříve. Pokud je takový požadavek uveden, považuje se za dobrovolný. 

 

ZAKLÁDANÉ - PŘIDĚLOVANÉ GROUNDSPEAKEM

 

MEGA-EVENT CACHE

Megaeventcache.gif

Mega-Event cache je obdoba běžného eventu, ovšem je mnohem většího, zpravidla nadnárodního
či dokonce celosvětového rozsahu, kde se předpokládá účast více než 500 účastníků.
Tento typ eventu je nutno předem konzultovat s Groundspeakem, nelze jej vybrat při zakládání 
listingu.
Může být zveřejněn až jeden rok před datem konání, a při jeho konání se pořádá zpravidla ještě
řada tzv. doprovodných eventů.
Pokud je u běžného eventu zpětně dokumentována (logbook se zápisy) návštěvnost přesahující
500 lidí (nikoliv nicků), může mu Groudspeak udělit status mega-eventu.
Děje se tak až na základě uvážení žádosti u Groundspeaku, nikoliv automaticky, a není 
na to žádný nárok. Groundspeak posoudí každý případ individuálně.

 

GIGA-EVENT CACHE

Giga 16.gif

Giga-Event cache je obdoba běžného eventu, ovšem je mnohem většího než Mega, kde se
předpokládá účast více než 5000 účastníků.
Tento typ eventu je nutno předem konzultovat s Groundspeakem, nelze jej vybrat při 
zakládání listingu.
Může být zveřejněn až jeden rok před datem konání, a při jeho konání se pořádá
zpravidla ještě řada tzv. doprovodných eventů.
Samotný Giga-Event se musí konat minimálně 1-3 dny, přičemž o ikonku se musí pomocí
speciálního formuláře požádat nejpozději 8 týdnů před jeho začátkem.
Po skončení eventu již nebude zpětně ikonka přiřazena, i když by byla návštěva více než 5000 
účastníků doložena.
Vstup na Giga-Event nesmí být zpoplatněn.
Také nemůže vzniknout další Giga-Event, pokud ještě neproběhl ten, jehož listing již byl
na Giga-Event změněn.
Tento typ cache byl poprvé představen 22.4.2014 a prvním Giga-Eventem na světě se stal
event v Německu.

GROUNDSPEAK HEADQUARTERS

Groundspeak HQ ikona.gif 

Groundspeak Headquarters (zkráceně Groundspeak HQ) je speciální typ cache založený
přímo Groundspeakem.
Tato Groundspeak Headquarters je jedinečná mystery cache založená přímo společností
Groudspeak v jejím sídle.
Pro zalogování cache je potřeba stejně jako u většiny keší být zapsán v logbooku, obtížnost
je dána nutností být ohlášen předem; chcete-li potkat další kačery ideální je pátek 14 hodin.

GROUDSPEAK BLOCK PARTY

Blockparty.png

Groundspeak Block Party je speciální výroční event společnosti Groundspeak v jejích
prostorách a přiléhajících ulicích, poprvé konaný 20. srpna 2011
Event má speciální ikonku, účastníci jiných eventů v tento den dostanou alespoň speciální
suvenýr.

GPS ADVENTURES MAZE EXHIBIT

Gpsadventures.gif 

GPS Adventures Maze Exhibit je zvláštní druh geoeventu, který má za úkol seznamovat
a zasvěcovat lidi všech věkových kategorií do problematiky navigace, GPS technologií
a geocachingu. Do roku 2013 byl tvořen pouze Groundspeakem v USA a Kanadě.
V roce 2013 se však díky ČAGeo dostala poprvé tato ikonka i do Evropy.

LAB CACHE

Labs.png 

Lab cache je speciálním typem cache, pod kterým se mohou skrývat různé nové testované 
typy keší.
Po odlovu je jejím lovcům nabídnut dotazník, ve kterém se mohou k labkám vyjádřit.
Testované typy s kladným feedbackem se nádledně mohou objevit jako plnohodnotný typ
cache. V České republice se labky poprvé objevily 15.12.2013.
Lab cache většinou fungují stejně jako tradičky: donavigovat na místo, najít cache a zapsat
se do logbooku. Liší se však v tom, že v keši musíte najít speciální kód, bez jehož znalosti
nelze takovou keš označit za nalezenou.
Dočasné megaeventové keše
Tento typ keší byl vyvinut s cílem vyřešit problém eventových keší. Na megaeventech jsou
často publikovány nové eventové keše, avšak jelikož dočasné keše nejsou povoleny, končí 
takové keše často velmi zanedbané.
Tento nový typ keší umožňuje megaeventům mít vlastní dočasné keše.
Keše pro jednu osobu
Při akci I <3 Geocaching v průběhu února 2014 mohli všichni PM hráči vytvořit jednu labku
pro dalšího libovolného hráče. 
Po vytvoření listingu se autorovi zobrazil jeho tajný odkaz, který mohl následně rozeslat 
libovolnému počtu osob.
Kdo první keš našel a kód v listingu zapsal, ten dostal bod a zároveň tím byl listing archivován.
Listingy a logování
Lab cache se započítávají do počtu vašich nálezů, avšak nikoliv do klasického seznamu
nálezů.
Seznam vámi odlovených labek lze rozkliknout přímo z vašeho profilu, záložky Geocaches.

JIŽ NEZAKLADATELNÉ - NA DOŽITÍ

 

VIRTUÁLNÍ CACHE

Virtualcache.gif

Virtuální cache je cache, která, jak už název napovídá, není skutečná schovaná schránka
Typově je nejbližší Webcam Cache či Earthcache.
V tomto případě se však jedná o zjištění něčeho (např. jména na pamětní desce apod.)
na zadaných souřadnicích a následné odeslání této informace autorovi cache pro uznání logu.
Tyto cache již není možné od r.2005 zakládat (nově byly převedeny na Waymarking.com,
ale je možné je stále hledat.
Ty doposud existující jsou ponechány na dožití.
Až na výjimky, které jsou zpravidla explicitně uvedeny v listingu, je nutné před zalogováním 
místo cache fyzicky navštívit.
Aktivní virtuální cache v ČR:
Prague, Stare Mesto by John Stead (GC6F37)
Cache my Czech (Prague) by CARGOLAX (GCF496)

 

WEBCAM CACHE

Webcamcache.gif

Webcam cache je druh virtuální cache.
S pomocí partnera se dostanete před objektiv a zavoláte mu, že si vás může vyfotit.
Na konci musíte poslat svojí fotku na web a zapsat svojí návštěvu.
Další možností jsou webkamery, které mají dostupný archiv fotografií - pokud je to
v listingu povoleno, je možné do logu jen zapsat čas, kdy jste před webkamerou pózovali.
Nové webcam cache již není od konce roku 2005 možné přihlašovat.
Tato kategorie byla přesunuta na Waymarking.
V ČR je na GC.com registrováno 8 webcam keší, většinou v Praze a okolí 
Je třeba počítat s tím, že fotografie z webkamer se snímají v určitém (pro každou
webkameru specificky nastaveném) časovém intervalu - v popisu webcam keše je to 
většinou uvedeno.
Před webkamerou je tak třeba vydržet déle než je uvedený interval.
Seznam aktivních webcam keší:
1. Dva medvedi - BoB.C - GCNPC7 (od 29.4.2005) 
2. WEBcam Kolin - Dryjak - GCNT0X (od 5.5.2005) 
3. WEBcam vevoda / Duke - RaRoch - GCP1QT (od 24.5.2005) 
4. Zbraslav Cleaner Webcam Cache - Mion - GCPDPE (od 23.6.2005) 
5. Webcam u Wentrouny - staniol - GCQ4K8 (od 14.8.2005) 
6. Morovy sloup / Plaque pillar - Peta - GCQKHA (od 29.9.2005)

 

PROJECT A.P.E. CACHE

Projectape.gif

Project A.P.E. Cache je označením 12 kešek, které byly v roce 2001 umístěny ve spolupráci se 
společností 20th Century Fox na podporu filmu Planeta Opic. Každá keš představovala fiktivní
příběh, ve kterém vědci odhalují alternativní evoluci primátů.
Každá cache měla originální oporu ve filmu.
Jako schránky těchto keší byly použity speciálně označené ammoboxy. 
V současnosti již existuje pouze jediná z keší "Project A.P.E.", nachází se v Brazílii.

 

10 YEARS! EVENT CACHE

Event 10 ikona.png

10 Years! Event Cache je speciální typ Event cache s vlastní ikonou.

Tyto eventy byly pořádány k oslavám 10. výročí zrušení umělé chyby v systému GPS a tím 

i vzniku myšlenky Geocachingu.

Oslavy se konaly po celém světě v rozmezí 1. až 3. května 2010.

Za účast a zalogování eventu se přiděloval i zvláštní suvenýr.

 

LOCATIONLESS CACHE

Locationless.gif

Locationless Cache patří ke zrušeným a dnes nelovitelným typům keší.
Principem bylo najít další exemplář žádaného jevu, věci, např. vystavenou lokomotivu nebo tank. 
V roce 2008 byly všechny zaarchivovány a nahradil je projekt Waymarking.
Jednu Locationless Cache tak nahradila waymarkingová kategorie.

 

GROUNDSPEAK LOST AND FOUND CELEBRATION

Lostandfoundikona.gif

Groundspeak Lost and Found Celebration je speciálním typem eventu založeného přímo
Groundspeakem v jeho sídle a přilehlých oblastech.
Event konaný 4.7.2010 byl souběžnou akcí k tehdy po celém světě probíhajícím
Lost and Found Event Cache.
Celou akci tehdy navštívilo přes 1500 kačerů.

 

BENCHMARK

Benchmarkikona.gif

Benchmark je americký, trvale stabilizovaný (popř. i trvale signalizovaný) bod, pro nějž jsou určeny
ve stanovených geodetických referenčních systémech souřadnice, nadmořská výška, tíhový údaj
(nebo jen některý z těchto údajů) se stanovenou přesností a s příslušnou dokumentací.
V roce 2000 byla na geocaching.com naimportována stále se měnící databáze s těmito body
z vnitrostátního geodetického průzkumu (NGS). Benchmarky nemají vlastní plnohodnotné listingy
a jejich zajištění se nezapočítává do statistik, ač v záložce Geocaches na veřejném profilu
zobrazeny jsou.
Českou obdobou amerických benchmarků jsou trigonometrické body, které vytváří a spravuje 
Český úřad zeměměřičský a katastrální.
Můžete je též navštěvovat a logovat, ale pouze skrze waymarkingovou kategorii
Czech Geodetic Points v jejímž popisu najdete více informací.

 

Zdroj: