ČESKÉ ŠVÝCARSKO

JETŘICHOVICE

MARIINA A VILEMININA VYHLÍDKA

 

MARIINA SKÁLA nebo také MARIINA VYHLÍDKA je pískovcový skalnatý kopec v Českosaském Švýcarsku.

Nachází se severně nad obcí Jetřichovice a je vysoký 428 metrů nad mořem.

V roce 1856 nechal na vrcholku postavit Ferdinand Bonaventura, 7. kníže Kinský chatku, která sloužila jako pozorovatelna protipožárním hlídkám. V devatenáctém století také získal kopec své současné jméno, když byl pojmenován po Marii Anně Kinské, manželce majitele panství. Předtím nesl kopec jméno Velký Ostrý (německy Grosser Spitziger).

V roce 2005 chata na vrcholu shořela následkem nedbalosti návštěvníků, ale byla o rok později nahrazena chatou novou.

Lokalita je na území spravovaném CHKO Labské pískovce

K Mariině vyhlídce se dostanete po červené turistické značce z Jetřichovic od informačního centra. Turistická trasa je s náročnějšími výstupy a k samotné vyhlídce je výstup umožněn po železných schodech.
VILEMININA VYHLÍDKA je nejsevernější stěna ze tří masívů Jetřichovických skal, ležící ve výšce 439 metrů nad mořem.

Původní název Černá stěna byl v 19. století změněn na počest Vilemíny z rodu Kinských, kterým tehdy panství patřilo. 

K Vileminině stěně se dostanete po červené značce přes Mariinu vyhlídku.

 

   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HŘENSKO

PRAVČICKÁ BRÁNA

PRAVČICKÁ BRÁNA - symbol Národního parku České Švýcarsko, najdete v severních Čechách, nedaleko obce Hřensko. Pravčická brána je svými rozměry (výškou otvoru 16 m, rozpětí oblouku u dna je 26,5 m a šířkou mostu 8m) největším přírodním skalním mostem v Evropě. Právem je označován za perlu této atraktivní oblasti.

V minulosti bylo možné vystoupit na samotný skalní oblouk a býval to vskutku jedinečný zážitek. Od roku 1980 je však vstup na skalní most přísně zakázán. Díky zrychlení eroze zapříčiněné člověkem se totiž zúžil téměř o jeden metr a v zájmu zachování památky pro další generace byl takový krok nezbytný. Ačkoliv se tedy do krajiny ze skalního mostu již nezadíváte, o krásné a zajímavé rozhledy ošizeni rozhodně nebudete. V blízkosti Pravčické brány se totiž nachází další vyhlídková místa a každé z nich vám nabídne krásný pohled na dominanty Českého i Saského Švýcarska.

Neodmyslitelnou součástí Pravčické brány je výletní zámeček Sokolí hnízdo. Budování u nás neobvyklé stavby v alpském stylu začalo v roce 1881 na pokyn tehdejšího majitele panství, knížete Edmunda Clary-Aldringena. Sokolí hnízdo bylo zpřístupněno již o rok později a jeho klientelu nejprve tvořili významní hosté knížecího rodu. Dnes tu najdete stylovou dobovou restauraci s původními malbami a obložením stěn, muzeum Národního parku České Švýcarsko a informační centrum. 
Více zde: https://www.region-ceskesvycarsko.cz/turisticke-zajimavosti/pravcicka-brana/

    

----------------------------------------------------------------

JETŘICHOVICE

DOLSKÝ MLÝN

DOLSKÝ MLÝN naleznete na soutoku řeky Kamenice a Jetřichovické Bělé, přibližně 1,5 km od obce Kamenická Stráň a 3 km od obce Jetřichovice v národním parku České Švýcarsko.

Zřícenina původního trojkolového mlýna a pily pochází z roku 1515. 

První písemné zmínky o mlýnu pocházejí z roku 1573. Jednalo se o trojkolový mlýn, přičemž dvě kola poháněla mlecí zařízení a třetí pilu. Od roku 1696 do roku 1910 byl mlýn majetkem rodu Pohlů. Ti jej několikrát přestavovali, v roce 1727 barokně, později pak ještě v letech 1819 a 1845.

Vzhledem k tomu, že Kamenice byla využívána k splavování dřeva, nemohli majitelé v tomto období odvádět vodu do náhonu a tudíž nemohli mlít. Toto bylo majitelům kompenzováno právem vyrábět pivo a pálenku. Okolí Dolského mlýnu také ožilo turistickým ruchem poté, co byla roku 1881 zahájena přeprava na lodičkách ve Ferdinandově soutěsce mezi Srbskou Kamenicí a Dolským mlýnem.

Mlýn byl po roce 1945 opuštěn a od té doby chátrá. Budova už je jen torzo z obvodových zdí. Po ostatních staveních zbyly už jen základy. Mlýn je možno ve své funkční podobě spatřit v pohádce Pyšná princezna, kde je záběr na celé stavení i s náhonem. Později se už ve velmi zchátralé podobě objevil v řadě dalších filmů jako Peklo s princeznouZtracený princČertova nevěsta, Pravý rytíř.

V roce 2007 byl Dolský mlýn vyhlášen kulturní památkou.

  

  -----------------------------------------------------------------------------------------------

Zdroj: Wikipedie

FOTOGALERIE: