LOM SEČ U RUDICE

RUDICE

2.5.2020 BÝVALÝ KAOLÍNOVÝ DŮL SEČ

Na jihozápadním okraji obce vlevo od silnice Rudice-Olomučany se nachází od roku 1993 již intenzivně netěžená, zatím ovšem veřejnosti nepřístupná pískovna Seč, představující v současnosti jediný větší odkryv sedimentů jurského až spodnokřídového stáří, označovaných jako rudické vrstvy. Vlastní lom má půdorys cca 180 x 100 m a dosahuje hloubky kolem 20-30 m. Lokalita je součástí Rudické plošiny.

Navštěvují jej turisté a v parných dnech také vodomilové koupající se v tamních jezírcích s vodou barvy mléka. Zbarvení působí kaolin. 

Lom hraje všemi barvami, a připomíná tak zmenšeninu duhových hor na jihu Islandu.

K častým dotazům ohledně přístupnosti lokality:

Platí stále vyjádření starosty obce:

Pískovna SEČ je důlním dílem a těžební práva má od státu zakoupena firma SETRA Brno. Jelikož v místě již neprobíhá těžba, podléhá lokalita podmínkám vycházejícím z horního zákona a příslušných báňských vyhlášek - do vyhrazeného prostoru je zakázán vstup nepovolaným osobám pod určitou restrikcí. Nicméně z důvodu výjimečnosti a atraktivity lokality je zde určitá benevolence ze strany provozovatele důlního díla (kterou však nelze veřejně prezentovat). Tato benevolence bude asi platit do doby případného úrazu nepovolané osoby v daném místě.
Již poměrně dlouhou dobu probíhají jednání ze strany obce i dalších orgánů (např. CHKO MK) o vyhrazení části lokality pro veřejnost - prozatím však neúspěšně. Nicméně věřím, že v nejbližší budoucnosti se nám toto výjimečné místo v katastru naší obce podaří lidem legálně přiblížit.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

Zdroj: rudice.cz

FOTOGALERIE: