LOMY MOŘINA

MOŘINA

LOM VELKÁ AMERIKA

Velká Amerika (též zvaný Východní lom nebo lom Východ) je vápencový lom na území obce Mořina v okrese Beroun v České republice v CHKO Český kras. Je největším ze skupiny zdejších lomů. Velikost lomu je asi 750×150 metrů. Hloubka lomu bývá udávána v rozmezí 67 až 80 m. Dno je v nadmořské výšce322 m. (6. těžební patro), přičemž žádný jiný lom ve skupině do tohoto patra nezasahuje.

Do nadmořské výšky 335 m (5. těžební patro, západní polovina dna lomu) je lom zatopen bezodtokým jezerem.

Ve východní, výše položené a proto nezatopené části skládají lidé z kamenů různé obrazce a nápisy, proto se tato část nazývá „Obrazárna“.

Lom vytváří impozantní kaňon a je vyhledávaným turistickým místem. Byly zde natáčeny české filmy, např. Cesta na jihozápad (1989), Limonádový JoeMalá mořská vílaMicimutr a další.

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

LOM MEXICO

Mexiko (též zvaný Trestanecký lom, Deštivý lom, lom Schniloušák) je vápencový lom na území obce Mořina v okrese Beroun ve Středočeském kraji v Česku. Lidové názvy vycházejí z toho, že na dno lomu nikdy nesvítí slunce. Na dně se nachází jezero, které má rozlohu 0,17 ha. Je 80 m dlouhé a 30 m široké. Leží v nadmořské výšce 361 m.

Délka lomu je asi 300 metrů, šířka 100 m a hloubka 80 m. Nezatopené části dna jsou porostlé stromy a keři. Jezero se nachází v chráněné krajinné oblasti Český kras.

Jezero nemá povrchový přítok ani odtok. Leží na rozhraní povodí Bubovického a Budňanského potoka v povodí Berounky.

--------------------------------------

LOM MALÁ AMERIKA

Malá Amerika (též zvaný Rešná, Nákladový lom, Amerika, Školka) je vápencový lom na území městyse Karlštejn v okrese Beroun ve Středočeském kraji v Česku. Délka lomu je 165 metrů. Dno je v nadmořské výšce 348 m. (5. těžební patro) a do výšky 4. těžebního patra je zatopen vodou, jež vytváří Rešenské jezero, které má rozlohu 0,86 ha. Je 165 m dlouhé a 57 m široké. Leží v nadmořské výšce 361 m.

Dno lomu je zatopeno, poloostrůvek u severní strany lomu je přístupný jen po vodě nebo horolezecky z tzv. galerie, tj. z oken tzv. hlavní štoly či podzemními chodbami. Severním okrajem lomu ve 3. těžebním patře (375 m) vede Hlavní sběrná chodba, která je s úrovní 4. těž. patra spojena svislou šachtou. Hlavní sběrná chodba má směrem do lomu řadu otvorů (oken), proto se v tomto úseku nazývá Galerie. Jezero se nachází v národní přírodní rezervaci Karlštejn v chráněné krajinné oblasti Český kras.

Jezero nemá povrchový přítok ani odtok. Leží na rozhraní povodí Bubovického a Budňanského potoka v povodí Berounky.

----------------------------------

Zdroj: Wikipedie

FOTOGALERIE: