ROSA COELI - ZŘÍCENINA KLÁŠTERA

DOLNÍ KOUNICE

KLÁŠTER ROSA COELI

ROSA COELI (čti Róza célí; v překladu Růže nebes či Nebeská růže) je působivá zřícenina premonstrátského kláštera z 12. století – nejstarší ženský klášter na Moravě – patřící k nejvýznamnějším středoevropským církevním stavbám z období ranné gotiky. Romantické prostředí kláštera je vyhledávaným místem pro četné kulturní akce a výstavy.

ROSA COELI je rozsáhlý klášterní komplex, částečně obklopený mohutnou středověkou kamennou zdí. Do areálu se vstupuje gotickou hrotitou branou přes bývalý hospodářský dvůr. Vlastní část kláštera tvoří konventní kostel Panny Marie dochovaný v obvodovém zdivu, křížová chodba s rajským dvorem a přilehlá kapitulní síň. K těmto budovám směrem k řece přiléhají obytné objekty, jimž dominuje barokní budova bývalého konventu.

Pozitivní energie v klášteru Rosa coeli

Citlivější osoby mohou údajně v klášteře Rosa coeli cítit působení pozitivní energie. Pobyt v klášteře má prý blahodárný vliv na celý lidský organismus.

HISTORIE KLÁŠTERA

Klášter ROSA COELI byl vybudován v letech 1181 až 1183 Vilémem z Pulína, a to na přímý rozkaz papeže, který mu tento úkol uložil jako trest pro odčinění svých hříchů. Později za husitských válek byl klášter vypálen. Roku 1527 se panství ujal Ferdinand I. Habsburský, který jej roku 1537 prodal Jiřímu Žabkovi z Limberka. Poslední pokus o záchranu kláštera v 17. století ukončil požár roku 1703. V roce 1808 byl klášter prodán do světských rukou.

 

-------------------------------------------------------------

     

 Zdroj: https://www.dolnikounice.cz/historie-klastera-rosa-coeli/d-78778

FOTOGALERIE: